Jag hjälper coacher att starta och växa sina verksamheter!


Drömmer du om att starta din coachingverksamhet
eller jobbar du redan som coach och vill få din verksamhet att växa?

Då har du kommit rätt!

Jag har tagit fram en process som gör din framgång
som coach oundviklig!

Det finns två sätt du kan jobba med mig och i båda
jobbar vi tillsammans för att få igång din coachingverksamhet
till det du vill att den ska vara.

Med min erfarenhet och kunskap och ditt driv och arbete
kommer du att lyckas!

Så här kan du jobba med mig

Grupp Coaching

An Extraordinary Coach

Detta är ett coaching program som ger dig 24 videolektioner, 6 månader av mailcoaching och gruppcoaching en gång i veckan tills du är FULLBOKAD (Eller så länge programmet finns) som du kan påbörja precis när du vill!

Varje vecka träffas vi online i grupp för live coaching. 
Antingen är det du som få tillfälle att blir coachad eller så lyssnar du in och tar del av andras coaching.
Coachingen spelas även in så att du i efterhand kan gå tillbaka och lyssna igen för att jobba vidare med tankar som väckts, på egen hand.

I varje videolektion lär du dig ett nytt koncept, dyker djupare i olika områden och jobbar för att göra din framgång som coach oundviklig!
Till många av lektionerna finns arbetsmaterial som du jobbar med i din egen takt.

Om något dyker upp mellan våra träffar som du vill ha coaching kring har du tillgång till mig via mail, under de första 6 månaderna, där jag hjälper dig vidare.

Du kommer också ha tillgång till en sluten Facebook grupp där du kan utbyta erfarenheter med andra gruppdeltagare, vara med i gemenskapen och tillsammans dela både med och motgångar.

Investeringen du gör för detta är 25 000 kr och värt så mycket mer!
Den här summan är också något du lätt tjänar tillbaka när du kommit igång att jobba med klienter. 


Det här är för dig som:

 • Vill lära dig hur du lyckas med din coachingverksamhet
 • Vill lära dig hur du får klienter
 • Vill bygga upp en stadig och genomtänkt coachingverksamhet som du kommer att kunna leva på.
 • Vill ha konkret och handfast undervisning som du kan gå tillbaka till om och om igen
 • Ser vilka otroliga fördelar det finns med att vara en del av en grupp som jobbar mot samma mål
 • Vill ha kontinuerlig, koncentrerad coaching som fokuserar på det viktigaste för att du ska komma vidare
 • Vill lära dig av någon som gjort och lyckats med det du vill göra
 • Vill kunna starta precis när DU vill
 • Vill ha material att jobba med själv i lugn och ro
 • Vill skapa frihet i ditt eget liv där du bestämmer var och när du jobbar.

Du kommer att:

 • Du kommer att veta exakt vem du vill jobba med
 • Ha utformat ett tydligt och klart erbjudande som attraherar dina drömklienter
 • Veta HUR du får klienter
 • Skapa sociala medier för din coaching och lära dig VAD som säljer
 • Veta vad du ska undvika
 • Forma ett mindset som lägger grunden för oundviklig framgång
 • Bygga upp din tro på dig själv som coach och på ditt erbjudande
 • Släppa gamla tankemönster som håller dig tillbaka
 • Börja coacha!


  Du kan läsa mer och signa upp här.

NEXT LEVEL

Detta är ett 3 månaders program där vi tar din coachingverksamhet till nästa nivå.

I det här programmet håller vi oss till det verkligt viktiga för att skala upp och ta din coachingverksamhet till nästa nivå.

Vi är förbi att haka upp oss på småsaker.
Här tar vi stora beslut som ger stora resultat.

Det vi huvudsakligen fokuserar på är:

 • 3 års plan
 • Million dollar mindset
 • Uppbyggnad av program
 • Content som konverterar
 • Lansering
 • Coaching för oundviklig framgång

3 ÅRS PLAN
Du kommer att göra upp en 3 års plan för ditt företag och börja bryta ner den och implementera för att göra den verklig. Här lägger vi upp och tittar närmare på dina nuvarande och kommande tjänster och skapar en Product Suite som tar dina klienter från tjänst till tjänst.

MILLION DOLLAR MINDSET
Du kommer att komma in i ett nytt sätt att tänka för att nå längre, bygga större och tänka utanför de ramar du hittills satt upp. Du kommer att spränga dina egna föreställningar och börja förvänta dig stora saker av dig själv. Du kommer att kliva in i en CEO-mentality, där du tar ansvar för att föra företaget framåt.

UPPBYGGNAD AV PROGRAM
Vi bygger upp och/eller utvecklar det program som kommer att ge dig möjlighet att jobba med fler klienter på mindre av din tid. Vi paketerar och prissätter ditt program på ett professionellt sätt samt skapar en tydlighet som gör att klienter vill betala för att få din hjälp.

CONTENT SOM KONVERTERAR
Du lär dig att skriva på ett sätt som gör att de som läser det du skriver vill anlita dig.
Du lär dig om ”The buyers journey” och hur du tar din klient från omedveten till redo att fatta ett beslut.

LANSERING
Hur du lanserar ett erbjudande/kursstart/antagning på bästa sätt.
Vi gör en lanseringsplan som får klienter att bli redo att signa upp.

COACHING FÖR OUNDVIKLIG FRAMGÅNG
Vi coachar igenom allt som kommer upp som vill stå i vägen för dig. Allt som du upplever som hinder, framgångar, motgångar, vinster och mycket mer, jobbar vi igenom tillsammans för att din framgång ska bli oundviklig.


Det här är för dig som:

 • Är beredd att göra jobbet som krävs.
 • Är villig att utmana dig själv och ditt sätt att tänka.
 • Ser i ett större perspektiv.
 • Är redo att kliva in i CEO-mentality och ta ansvar för att ta ditt företag till nästa nivå.
 • Är villig att investera i coaching för att nå längre.
 • Vill ha hjälp och stöd från någon som gjort det du vill göra och vet vad som krävs för att skala upp.

Det här är INTE för dig som:

 • Vill ha en snabb lösning och tänker kortsiktigt.
 • Vill att någon annan ska göra jobbet åt dig.
 • Inte är villig att utmana dig själv och utmanas av din coach.

Efter programmet NEXT LEVEL kommer du att:

 • Ha en solid 3 års plan för ditt företag och veta exakt hur du ska genomföra den.
 • Ha format ett Million Dollar Mindset som kommer att tillåta dig att tjäna mer och jobba mindre och smartare.
 • Tagit fram och utvecklat din nya tjänst som kommer att göra det möjligt att jobba med fler klienter på mindre av din tid.
 • Veta hur du skriver content som konverterar följare till klienter och börjat implementera detta.
 • Lanserat ditt nya erbjudande
 • Blivit coachad igenom allt som vill hålla dig tillbaka.


UPPLÄGG

3 exklusiva 1:1 samtal uppdelade på 3 månader
– Uppstartssamtal
– Samtal efter 1 månad
– Samtal efter 2 månader

Voxer support i 3 månader (Chatt/röstinspelning)
– När något kommer upp som du vill bolla
– När du behöver hjälp med något
– När du kör fast
– När du vill FIRA tillsammans med någon
– När du vill ha feedback på content
– När du behöver coaching kring tankar som kommer upp

En coach i fickan, helt enkelt!

Kursportal med 5 kraftfulla lektioner
Lektion 1 – Million Dollar Mindset + arbetsmaterial
Lektion 2 – 3 års plan + arbetsmaterial
Lektion 3 – Uppbyggnad av program + arbetsmaterial
Lektion 4 – Content som konverterar + arbetsmaterial
Lektion 5 – Lansering + arbetsmaterial

I Next Level kommer jag att ge dig ALLT du behöver för att skala upp och börja tjäna miljoner i ditt företag. 

Investeringen du gör för detta är 50 000 kr.

Att ta fram ett sätt att jobba med fler klienter på mindre av min tid är det som gjort det möjligt för mig att tjäna 190 000 kr på en månad.


Frågor?

Har du frågor eller vill veta mer om hur jag kan hjälpa dig?

Skicka ett mail till anna@annasvalander.com